Курс підготовки до іспиту АССА DipIFR грудень 2023 р.

Оновлений курс
 • 16.09.2023 - 25.11.2023
 • Уроків: 11 Практичних ситуацій: 100 Закiнчили курс: 13
 • Балів до рейтингу: 100

Для кого цей курс?

Головним бухгалтерам - Курс навчить працювати з МСФЗ і складати консолідовану звітність
Аудиторам - Курс дасть нову кваліфікацію з МСФЗ і розширить сферу застосування знань на міжнародні компанії та великі національні підприємства
Фінансовим фахівцям - Курс відкриває широкий вибір працедавців, високу оплату своєї праці та можливість працювати у престижних міжнародних компаніях

Що дає цей курс?

 • У стислі терміни освоїти МСФЗ
 • Зрозуміти основні концепції та принципи, що лежать в основі МСФЗ
 • Набути практичних навичок застосування МСФЗ
 • Складати консолідовану фінансову звітність

Програма курсу

Викладачі курсу

Олена Богомазова

Олена Богомазова

АССА DipIFR Бізнес-тренер з МСФЗ та фінансового менеджменту, викладач з більш як 16-річним досвідом

Ваше Iм'я
E-mail
Ваше повiдомлення

Як проходить навчання

ФОРМАТ НАВЧАННЯ
11 занять
​88 академічних годин
16.09.23 - 25.11.23
Додатково 3 проміжні сесії «Відповіді на запитання» (по 2 академічні години кожна протягом усього періоду підготовки)!

VIP-курс
Очне в  аудиторії Академії бізнесу Баланс
Індивідуальний підхід до кожного слухача!
Кількість місць обмежена – до 7 студентів


Онлайн-курс
За допомогою програми ZOOM з будь-якої точки світу
 
On-line навчання (пакети Преміум та Стандарт):
 • Доступ до особистого навчального кабінету
 • МСФЗ, що тестуються на іспиті 
 • Авторські навчальні матеріали з DipIFR в електронному вигляді (теорія, таблиці, практичні приклади, короткий конспект кожного стандарту, роз'яснення)
 • Домашні завдання після кожного заняття для самостійного закріплення матеріалу
 • Пробний іспит
 • Відеозаписи всіх уроків
 • Онлайн-підтримка викладачем протягом усього періоду навчання (вайбер-група, електронна пошта)
 • Зручний розклад занять
 • Сертифікат Академії бізнесу Баланс

  додатково (тільки для пакету Преміум):   
 • Адміністративна допомога під час реєстрації в якості студента АССА та на іспит ДипІФР
 • Додаткові дві консультації протягом трьох місяців після проходження курсу 

 

 • Вартість навчання:
  VIP-курс – 34 000 грн
  Онлайн-курс, пакет Преміум (Все включено) – 22 000 грн
  Онлайн-курс., пакет Стандарт (Тільки найважливіше) – 17 500 грн

 

ПРОГРАМА КУРСУ:

Тема

Вступ. Для кого і для чого МСФЗ. АССА ДипІФР - особливий іспит для бухгалтерів і не тільки. Як ми будемо навчатися: обговорення програми та зворотний зв'язок. Секрет вашого успіху на екзамені

МСБО 1 "Подання фінансової звітності"

МСБО 16 "Основні засоби"

МСБО 16 "Основні засоби"

МСБО 23 "Витрати на позики"

МСБО 38 "Нематеріальні активи"

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість"

МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність"

МСБО 36 "Зменшення корисності активів" (до одиниці, генеруючої грошові кошти ОГГК)

МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів"

МСБО 2 "Запаси"

МСБО 10 "Події після звітної дати"

МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин"

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки""

МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"

МСБО 41 "Сільське господарство"

МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу"

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"

МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання"

МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства"

МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесів"

МСБО 36 "Зменшення корисності активів" (одиниці, генеруючі грошові кошти ОГГК)

Тест на знецінення гудвілу

МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність"

Принципи консолідації: звіт про фінансовий стан

Принципи консолідації: звіт про прибутки(збитки) та інший сукупний дохід

Принципи консолідації: звіт про рух капіталу

Додаткова сесія: відповіді на запитання по тестових завданнях 120 хвилин

МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами"

МСФЗ 16 "Оренда"

МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи"

МСБО 12 "Податки на прибуток"

Додаткові відстрочені податки на прибуток в консолідації

МСБО 19 " Виплати працівникам"

МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій"

Додаткова сесія: відповіді на запитання по тестових завданнях 120 хвилин

МСБО 33 "Прибуток на акцію"

МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони"

Вибрані розділи Кодексу етики професійних бухгалтерів

МСФЗ 8 "Операційні сегменти"

МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності"

МСФЗ для малих та середніх підприємств"

Додаткова сесія: обговорення рішень (помилки та позитивні риси) Пробного іспиту № 1 учасників 120 хвилин

Практика рішення Питання № 1 останніх іспитів АССА ДипІФР (звіт про фінансовий стан)

Практика рішення Питання № 1 останніх іспитів АССА ДипІФР (звіт про прибутки(збитки) та інший сукупний дохід)

Екзаменаційна техніка презентації своїх знань МСФЗ для Питання № 4

Екзаменаційна техніка презентації своїх знань МСФЗ для Питання № 2

Екзаменаційна техніка презентації своїх знань МСФЗ для Питання № 3

Успішна екзаменаційна техніка: практичні приклади

Повторення "складних" тем та обговорення результату Пробного іспиту № 2

Купити курс

Вы отримуєте:

повний доступ до курсу, на дату його покупки;

онлайн-тест для самоперевірки;

відповіді на питання по темі цього курсу.

Ім'я

Введіть ім'я

Прізвище

Введіть прізвище

E-mail

Введіть e-mail

Телефон

Введіть номер телефону

22000 грн.

Кращі курси